25/6/12

"CSR 2012- Ώρα Ευθύνης" -Eρωτήσεις προς τα πάνελ της Ημερίδας

Στην Ημερίδα "CSR 2012 - Ώρα Ευθύνης" που διοργανώνεται μαζί με το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ την Τετάρτη 27/6 στην ΕΕΔΕ (Λ. Ιωνίας 200) μετά την παρουσίαση της νέας έρευνας "CSR 2012 - Έρευνα για την ΕΚΕ και την Υπεύθυνη Κατανάλωση" θα γίνει ενδιαφέρουσα συζήτηση σε δύο πάνελ.


Οι ερωτήσεις που έχουν ετοιμαστεί από την οργανωτική ομάδα της Ημερίδας, σημειώνονται εδώ:


Πάνελ για την Ανάκτηση Εμπιστοσύνης
1.    Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας απέναντι στις επιχειρήσεις. Έχετε διερευνήσει και αξιολογήσει τους λόγους που οδήγησαν στην κρίση εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσεις; Αν ναι, πως σκέπτεστε να δράσετε για να την ανακτήσετε
2.    Πιστεύετε ότι χρειάζεται μια νέα και πιο αποτελεσματική προσέγγιση για ενσωμάτωση κοινωνικών & περιβαλλοντικών προβληματισμών στις κύριες επιχειρηματικές λειτουργίες και στρατηγικές; Και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να περιέχει αυτή η προσέγγιση;
3.    Έχετε σκεφθεί ότι η ΕΚΕ μπορεί να βοηθήσει στην επανάκτηση της αξιοπιστίας των πολιτών προς την επιχείρησή σας;
4.    Ένας από τους λόγους μείωσης της αξιοπιστίας προς τις επιχειρήσεις είναι η αύξηση των τιμών των προϊόντων παρά τη γενικότερη οικονομική κρίση. Πως σχολιάζετε το γεγονός και τι κάνετε για να το αντιμετωπίσετε ;
5.    Έχετε σκεφθεί πως θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε πιο “δημιουργικά” την ΕΚΕ και να περιορίσετε με τον τρόπο αυτό την έλλειψη εμπιστοσύνης;
6.    Πιστεύετε ότι η κρίση εμπιστοσύνης θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει το     ρόλο των επιχειρήσεων;
7.    Ποια νομίζετε ότι είναι εκείνα τα στερεότυπα που πρέπει να ξεπεραστούν για ανάκτηση της εμπιστοσύνης;
8.    Η έρευνα δείχνει  ότι η εμπιστοσύνη θα αυξανόταν αν είχατε συνεργασίες με NGOs,  stakeholders,  πανεπιστήμια κτλ. Έχετε προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς
9.    Πώς αξιολογείτε  την προσπάθεια που κάνετε σε επίπεδο έκδοσης κοινωνικών  απολογισμών, αξιοποίησης συστημάτων CRI , GRI,  συμμετοχή στην έρευνα  Best Work Places. Πόσο σας παρακινούν για μεγαλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα; Το κομμάτι της εμπιστοσύνης έχει μεγαλώσει μέσα από τέτοιες διαδικασίες;
10.    Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες εμπειρίες η πρακτικές  που αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίον  έχετε ενσωματώσει τις παραμέτρους CSR στην επικοινωνία και μάρκετινγκ.Πάνελ για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα
1.    Έχετε δημιουργήσει, σε οργανωτικό επίπεδο υποδομές που να υποστηρίζουν την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη λειτουργία της επιχείρησης σας. Έχετε  ειδικό τμήμα, ή έχει τεθεί σαν παράμετρος  στο operation της εταιρίας ή έχετε πραγματοποιήσει  επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, κάτι άλλο?...
2.    Έχετε προβληματιστεί και προετοιμαστεί  ώστε να εξασφαλίσετε κοινή στρατηγική CSR με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα;
3.     Είναι γνωστό ότι τα άϋλα στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν το 80% του ενεργητικού της. Εσείς με ποιο  τρόπο αντιμετωπίζετε τους προβληματισμούς, τις ανάγκες και τις προσδοκίες που έχουν οι συμμέτοχοί σας από την εταιρία σας (εργαζόμενοι, τοπικές κοινότητες κ.λ.π)  Έχετε αναπτύξει η σκέπτεστε να αναπτύξετε νέες/καινοτόμες συνέργιες μαζί τους με στόχο την μέσα από δράσεις αμοιβαίου οφέλους επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης;
4.    Είσαστε σαν εταιρία έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία; ( ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, μετανάστες κ.λπ.).
5.    Έχετε  αναπτύξει η σκέπτεστε να  προσφέρετε νέα προϊόντα/υπηρεσίες με διαστάσεις CSR που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κοινωνική καινοτομία;
6.    Στον τομέα του περιβάλλοντος έχετε  δείκτες και μετρήσεις που να απεικονίζουν  το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα.
7.    Έχετε μελετήσει/προβλέψει το είδος των εταιριών που θέλει ή  χρειάζεται στο μέλλον η κοινωνία; Αν ναι, σε ποια πεδία κατευθύνετε τις μακροπρόθεσμες πολιτικές/προσπάθειές σας.
8.    Πόσο έτοιμη είναι η εταιρία σας να αντιμετωπίσει κάποια πολιτειακή παρέμβαση στην εφαρμογή ή δημοσιοποίηση μη οικονομικών δράσεων.
9.    Πώς αξιολογείτε  την προσπάθεια που κάνετε σε επίπεδο έκδοσης κοινωνικών  απολογισμών, αξιοποίησης συστημάτων CRI , GRI,  συμμετοχή στην έρευνα  Best Work Places. Πόσο σας παρακινούν για μεγαλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα; Το κομμάτι της εμπιστοσύνης έχει μεγαλώσει μέσα από τέτοιες διαδικασίες;
10.    Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες εμπειρίες η πρακτικές  που αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίον  έχετε ενσωματώσει τις παραμέτρους CSR στην επικοινωνία και μάρκετινγκ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Οικονομική κρίση

•    Πιστεύετε ότι σε μια οικονομική κρίση σαν και αυτήν που περνάει σήμερα η χώρα μας υπάρχουν περιθώρια για προγράμματα ΕΚΕ;
•    Πιστεύετε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης η ΕΚΕ θα αλλάξει μορφή;
•    Πιστεύετε ότι με την υφιστάμενη κρίση τα προγράμματα ΕΚΕ θα έρθουν να συμπληρώσουν απώλειες από τη μείωση του κράτους πρόνοιας; 
Καταναλωτές   
•    Τι σημαίνει κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων για τον απλό πολίτη
•    Πόσο έτοιμη είναι η ελληνική κοινωνία, οι έλληνες πολίτες καταναλωτές για να παίξουν το σημαντικό ρόλο του υπεύθυνου καταναλωτή;

*Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα παρακαλούμε να εγγραφείτε εδώ: www.amiando.com/csr2012
**Το πρόγραμμα της Ημερίδας δημοσιεύεται εδώ

Τα stakes είναι πολύ υψηλά για να μείνουν στη διαχείριση ενός παίκτη

Συνέντευξη στην εφημερίδα EXPRESS της Δρ Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρης Καθηγήτριας, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Μέλος ΔΣ Ινστιτούτου Επικοινωνίας.


Για να διαβάσετε τη συνέντευξη: Donoad pdf file 


12/6/12

Hμερίδα CSR 2012: Ώρα ευθύνης!

Ανάκτηση Εμπιστοσύνης - Επιχειρησιακή ετοιμότητα.

To Ινστιτούτο Επικοινωνίας και το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ οργανώνουμε μαζί Ημερίδα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τις εξελίξεις στον Ελληνικό και το διεθνή χώρο συνδυάζοντας την παρουσίαση της έρευνας Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Κατανάλωση - CSR 2012 (που σχεδιάστηκε και υλοποιείται για όγδοη φορά από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, με τη συνεργασία του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και την MRB) με δημόσια συζήτηση πάνω στην αναγκαιότητα και τις προκλήσεις της ΕΚΕ στο σημερινό ιδιαίτερα δυσχερές περιβάλλον παρατεταμένης κρίσης.


Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

 

Για εγγραφή στην Ημερίδα CSR 2012 κλικ ΕΔΩ


* H εγγραφή σας είναι απαραίτητη.